Background

Trénink měkkých dovedností a workshopy

Jednotlivcům i skupinám poskytujeme rozvoj tzv. měkkých dovedností formou praktického nácviku.

Osvojení nových dovedností je podpořeno užitím modelových situací vycházejících z potřeb účastníků. Proces učení ještě zefektivňuje využití videotréninku. Workshopy koncipujeme pro malé skupinky a vedou je dva kvalifikovaní lektoři. Je zajištěna důkladná zpětná vazba všem účastníkům a vyhodnocení posunu směrem k dosažení žádoucí úrovně.

Na jaké dovednosti jsou naše tréninky a workshopy zaměřeny?

 • Komunikační dovednosti,

 • obchodní dovednosti,

 • řešení konfliktů,

 • práce s časem a prioritami - time management,

 • rozhodování se - řešení dilemat,

 • zvládání stresu ... a další.

 • V jaké oblasti se chcete zdokonalit vy?

  Co by prospělo vašemu pracovnímu výkonu? Co by ocenilo vedení společnosti, pro kterou pracujete? Co by vám pomohlo ve vztazích s kolegy či zákazníky? Ať už stojíte před výzvami pracovního či osobního charakteru, vyšší úroveň ovládání tzv. měkkých dovedností vás přiblíží k vašim cílům.

  Rozvoj na míru

  V naší nabídce nenaleznete předem nadefinované rozvojové programy. V případě jednotlivců i skupin postupujeme při koncipování tréninku či workshopu tak, aby jejich náplň plně odrážela aktuální stav a potřeby účastníků.

  Je to právě hodnota "lidského kapitálu", která odlišuje úspěšné společnosti od neúspěšných. Nečekejte, až vás konkurence předstihne, naopak buďte těmi, kdo jsou o krok napřed a využívejte svůj potenciál naplno! Otálet s investicí do rozvoje toho nejcennějšího, co máte, se nevyplatí.

  Přejete si naplno využít svých možností?