Background

Portfolio služeb

Koučování je způsob řešení životních situací a zvyšování osobní efektivity za pomoci konzultací s koučem. Kouč poskytuje oporu a zajišťuje co možná nejhladší průběh práce. Navrhuje různé způsoby, jak nad problémem uvažovat a jakou formou přistoupit k volbě řešení. Přichází s různými alternativami, "hlídá" udržování žádoucího směru a vyhodnocuje pokrok na cestě ke stanovenému cíli.


Profesní poradenství je služba určená pro kohokoli, kdo aktuálně usiluje o získání práce, plánuje jakékoli změny ve své kariérní dráze (postup v kariérním žebříčku, přesun do jiného oboru, na jinou pracovní pozici atp.) či se výhledově zajímá o možnosti svého pracovního uplatnění (např. osoby studující nebo na rodičovské dovolené). Na základě posouzení Vašich profesních předpokladů Vás nejen nasměrujeme do vhodné pracovní oblasti, ale především zvýšíme Vaše šance na úspěch při přijímacích řízeních. Konzultace sestávají zejména z praktického nácviku a tréninku potřebných dovedností.


Profesní diagnostika je nástrojem pro důkladnější poznání Vaší osobnosti a předpokladů, které jsou klíčové nejen pro Váš pracovní život. Poznání sebe sama a získání zpětné vazby o tom, jak se v různých charakteristikách lišíte od ostatních, je velmi cenné. Umožňuje cílenější spolupráci - ať už formou poradenství nebo koučování - a napomáhá k nalezení takového řešení, které Vám skutečně "sedne".


Akční balíčky služeb představují spojení několika specificky zaměřených konzultací tak, aby pokrývaly nejčastější potřeby našich klientů. Dle svého účelu zahrnují psychodiagnostiku, různé formy profesního poradenství a případně i koučování. Balíčky služeb jsou ideálním řešením pro ty, kdo mají jasnou vizi, čeho chtějí dosáhnout, a přitom chtějí ušetřit čas i peníze.

O kterou službu se zajímáte?