Background

Profesní psychodiagnostika

Profesní diagnostika je určena lidem, kteří chtějí zjistit, jaká profese či pracovní pozice nejlépe koresponduje s jejich psychickými charakteristikami - zjednodušeně řečeno povahou. Identifikace osobních předpokladů pro výkon různých typů pracovní činnosti (studia) podporuje vhodné rozhodnutí o další profesní dráze.

Rozpoznání silných stránek a rezerv umožňuje docílit souladu mezi osobností pracovníka (studenta) a jeho prací (oborem studia). To podporuje plné využití potenciálu. Lze tak předejít zbytečnému vynakládání energie špatným směrem (např. studiem nevhodného oboru).

Z profesní psychodiagnostiky si odnesete poznatky o tom:

 • jaké jsou vaše pracovní charakteristiky,
 • jaké jsou vaše silné stránky a rezervy v porovnání s ostatními,
 • jak rozvinout svůj potenciál, na čem pracovat,
 • jaká práce se pro vás hodí, do jaké oblasti směřovat,
 • na čem stavět při rozvoji své kariéry.

Psychodiagnostika je tedy užitečná pro všechny, kdo:

 • se rozhodují o dalším směřování své kariéry;
 • vstupují na trh práce;
 • se rozhodují o zaměření svého dalšího studia;
 • vnímají rozpor mezi svou osobností a požadavky, které na ně klade jejich práce;
 • chtějí lépe poznat sebe sama a plně využít svůj potenciál.

Díky důkladnému sebepoznání snáze dosáhnete žádoucího uplatnění a spokojenosti v pracovním životě. Informace o vašich osobních charakteristikách, tempu práce a kvalitě výkonů pod tlakem vám přinesou odpověď na otázku, jak jste na tom ve srovnání s druhými lidmi a kam v pracovním životě směřovat.

Používáme validní psychologické metody, jejichž kvalita byla prověřena na vzorcích čítajících tisíce osob u nás i v zahraničí. Tím je zaručena vysoká spolehlivost výsledků.

Proč si vybrat profesní diagnostiku u nás?

 • Interpretace výsledků kvalifikovanými psychology,
 • přehledné výsledky – písemná zpráva, grafické znázornění,
 • srovnání „kde jste nyní“ a „kde chcete být“ = základ pro další rozvoj,
 • srovnání výsledků s ostatními lidmi dle vašeho pohlaví, věku a zaměření,
 • ústní zpětná vazba a konzultace s psychologem / psycholožkou v ceně.

Psychodiagnostiku doporučujeme využít jako podklad pro profesní poradenství či koučování. Užitečné výstupy však obdržíte i při absolvování naší diagnostiky samotné.


Objevte své silné stránky a plně jich využijte!